Werkwijze

Vertrouwelijke informatie

Werkwijze

drs-bielecka In praktijk is werkzaam: Mevr. drs. Iwona Bielecka

Ik ben als gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut uitgebreid geschoold en ben in het register voor beroepen in de Gezondheidszorg geregistreerd (zgn. BIG registratie). Ik ben lid van enkele beroepsverenigingen zoals het NVP, LVVP, VPeP en NVRG. Daarnaast ben ik supervisor en leertherapeut in de opleidingen gezondheidszorgpsychologie, systeemtherapie en psychotherapie vanuit client centered en systemische referentiekaders.

Ik wil maatwerk leveren op uw hulpvraag. De doelstelling van de gesprekken wordt in onderling overleg bepaald.

In de regel zullen eerst enkele intakegesprekken plaatsvinden. Vervolgens kan in overleg met u besloten worden om tot behandeling over te gaan. De therapie kan gericht zijn op het verminderen van de klachten of op mogelijk dieper liggende oorzaken. Ik werk individueel, met (echt)paren, met gezinnen en met groepen.

Ik werk nauw samen met mijn collega’s: huisartsen, maatschappelijk werkers, psychiatrisch verpleegkundigen, vaktherapeuten (dramatherapeut), psychologen, psychotherapeuten en psychiaters; vrijgevestigd of binnen de GGZ instellingen, om breed aan uw hulpbehoefte te voldoen.

Indien u slecht Nederlands spreekt, is het mogelijk om de gesprekken in een vreemde taal te laten plaatsvinden, zoals Pools, Engels en Russisch.